obs W.A. Scholtenschool

Weet dat je altijd welkom bent!

De W.A. Scholtenschool is een openbare, kleinschalige, warme en dynamische dorpsschool in Foxhol. Een school waar we elkaar bij naam kennen. Iedereen is welkom, ongeacht de achtergrond. We hebben respect voor elkaar en we hebben een open houding. Leren samenwerken, leren leren en spelen zijn belangrijke pijlers. Bij ons is iedereen welkom!

Warm welkom

Bij ons is iedereen welkom. Ongeacht de culturele en/of religieuze achtergrond van leerlingen. Doordat we elkaar allemaal kennen, voel je je snel thuis.

Ontwikkeling

Ons onderwijs richt zich op sociale, cognitieve en een brede ontwikkeling van de leerlingen. We hebben onze leerlingen goed in beeld. Het is ons doel om onze leerlingen als maatschappelijk betrokken burgers laten deelnemen aan de samenleving.

Positieve sfeer

Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer. De medewerkers geven het goede voorbeeld, geven positieve feedback en stralen uit wat van leerlingen wordt verwacht.

Over ons onderwijs

Ons onderwijs is volop in ontwikkeling. We bereiden onze leerlingen voor op de snel veranderende maatschappij. We werken vanuit vertrouwen. Vertrouwen in de school, de werkwijze en de leerkrachten. Vertrouwen in de leerlingen. En vertrouwen in de omgeving waarin de leerling opgroeit. Zo creƫren we gezamenlijk de optimale kans op succeservaringen. Ouders zijn belangrijke partners in ons werk.

Omdat we blij zijn!

Een positieve sfeer is bij ons op school erg belangrijk. Dat stralen we uit door veel plezier te maken. Want wie zich fijn voelt op school, is beter in staat om nieuwe dingen te leren. Kijk onze libdub om ons plezier te ervaren!

Werken bij

Werken op de WA Scholtenschool betekent werken in een rijke onderwijsomgeving. Stichting Ultiem heeft als doel om bij te dragen aan groei en ontwikkeling van al onze leerlingen en professionals. Wil jij leerlingen helpen hun talenten te ontdekken, zodat ze leren mee te bewegen met de steeds veranderende wereld? Kijk dan voor actuele vacatures op ultiemonderwijs.nl.