Op onze school organiseren wij ons onderwijs ‘Anders dan Elders’. Het leerlingaantal schommelt rond de 50 kinderen. Een traditionele groepsverdeling is hierdoor aan de kant gezet en is de keuze gemaakt voor een meer flexibele, moderne vorm van onderwijs geven. In plaats van combinatiegroepen zie je nu zgn. vakpleinen in de school.

Op zo’n vakplein wordt instructie gegeven aan de leerlingen van leerjaar 4 t/m 8. Hierbij is er een teamspecialist die zich concentreert op bijvoorbeeld het vak ‘Rekenen’ en geeft instructies in dit vak. Zo is er ook een teamspecialist die de focus heeft op taal/lezen/spelling. De leerlingen verwerken de gekregen instructies op het centrale leerplein waar natuurlijk altijd een teamlid aanwezig is voor begeleiding, aansturing, hulp. Op de middagen is er plaats voor de wereldoriënterende vakken, de creatieve vakken, gymnastiek, Engels, etc.  Dit wordt verzorgd in zogenaamde ateliers. Door dit schoolconcept dragen we in gezamenlijkheid (met álle teamleden) zorg voor álle leerlingen op de WA Scholtenschool.

Er wordt op elke ochtenden tijd besteed aan de basisvakken: rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen. Natuurlijk vinden we omgang met elkaar erg belangrijk. Sociale vaardigheden aanleren en omgaan met elkaar staan bij ons hoog in het vaandel. In ons onderwijs is er vaak sprake van vakken die elkaar overlappen: