Peuterspeelzaal De Tovertuin van KaKa zit samen met de school in het Multifunctioneel Centrum in Foxhol. Meer informatie vindt u op de website van KaKa. Wij vinden een goede overgang van peuterspeelzaal naar onze school erg belangrijk. We zorgen voor een goede overdracht en regelmatig onderling contact. Zo zorgen wij ervoor dat er een doorgaande lijn ontstaat in de ontwikkeling van de kinderen.

Er is op onze school geen voor- of naschoolse opvang.