Groepsvorming

Op de W.A. Scholtenschool hebben we aan het begin van het schooljaar extra aandacht voor groepsvorming. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn bij ons op school daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard, de zgn. Gouden Weken. Na de kerstvakantie wordt dat proces kort herhaald in de zgn. Zilveren Weken.

Methode sociaal emotionele ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen en zo optimaal kunnen ontwikkelen. De school gebruikt de methode Kiva om met de kinderen te werken aan hun sociaal emotionele ontwikkeling. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van! Kijk voor meer informatie op kivaschool.nl. Anti-pestcoördinator – mevr. Walburg-Dekker – anitawalburg@ultiemonderwijs.nl 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen elk schooljaar verschillende vragenlijsten af:

Vertrouwenspersoon – mevr. Walburg-Dekker – anitawalburg@ultiemonderwijs.nl

Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de Kaart is meer informatie te vinden over de W.A. Scholtenschool. Alle basisscholen in Nederland presenteren daar dezelfde informatie. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het aantal leerlingen van de school, resultaten op de eindtoets en hoe ouders de school waarderen.